Japanse cultuur - familie (2023)

Familie(kazoku)is een fundamenteel onderdeel van de Japanse samenleving. De identiteit, reputatie, verplichtingen en verantwoordelijkheden van een individu zijn nauw verbonden met hun familie. Japanse gezinsstructuren zijn door de eeuwen heen beïnvloed door confucianistische ideeën over en gedefinieerde hiërarchische sociale relaties. De traditionele huishoudstructuur staat bekend als ‘d.w.z’, wat verwijst naar een huishouden met meerdere generaties met een hoofd. Traditioneel zouden ze het gezag en de verantwoordelijkheid voor alle gezinsleden behouden, met huizen die zich meestal in de buurt van de uitgebreide familie van de echtgenoot bevinden.

Het culturele belang van de familie-eenheid wordt weerspiegeld in de'koseki', het officiële familieregister van Japan. Dit register beschouwt het huishouden als de basiseenheid van de samenleving, in plaats van het individu. Dekosekivereist dat alle huishoudens de gegevens van hun gezinsleden melden, zoals geboorteplaats, geboortedatum, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, huwelijken, echtscheidingen, erkenning van het vaderschap van kinderen, adopties en overlijdens. Als gevolg hiervan zijn mensen zich meer bewust van hun familiegeschiedenis dan gebruikelijk is in veel andere culturen. Tot twee generaties (meestal een paar en hun kinderen) kunnen in eenkoseki, wat betekent dat wanneer mensen trouwen, ze meestal een aparte houdenkosekivan hun ouders. Mensen zijn geneigd zich zorgen te maken over watkosekize zijn geregistreerd en hoe ze worden ingevoerd, aangezien dit gevolgen kan hebben voor andere aspecten van het leven.

Huishoudelijke structuur

Massale demografische transformaties hebben de afgelopen decennia de traditionele gezinsstructuren ingrijpend veranderd. Japan heeft een snel vergrijzende bevolking, met ongeveer 1 op de 4 mensen van 65 jaar en ouder.1Het heeft ook een van 's werelds hoogste levensverwachtingen van 87,5 jaar voor vrouwen en 81,4 jaar voor mannen.2Aan de andere kant maakten kinderen van 0-14 jaar slechts 12,1% van de bevolking uit, wat het laagste geregistreerde niveau is.3Het vruchtbaarheidscijfer in Japan blijft dalen, met paren die gemiddeld 1,36 kinderen krijgen vanaf 2019, tegen 1,42 in 2018.4


Deze demografische veranderingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een hoge levensverwachting en een laag vruchtbaarheidscijfer betekenen dat gezinnen doorgaans meer oudere familieleden hebben om voor te zorgen dan kinderen. Door de nadruk op mantelzorg is het aantal verzorgingshuizen voor ouderen beperkt. Iets meer dan twee vijfde (40,7%) van de Japanse huishoudens heeft iemand van 65 jaar of ouder.5Veel hiervan zijn huishoudens waarin een bejaarde met een van zijn kinderen woont, hoewel dit per regio kan verschillen.6Met de snelle vergrijzing van de bevolking zorgen oudere kinderen vaak voor hun bejaarde ouders, een fenomeen dat bekend staat alsrōrōkaigo(‘ouderen zorgen voor ouderen’). Ruim een ​​kwart (27,3%) zijn eenpersoonshuishoudens van ouderen, waarvan er ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen waren.7

Huishoudens bestaan ​​tegenwoordig meestal uit twee generaties, bestaande uit man en vrouw met hun kinderen. Zowel de man als de vrouw zijn meestal werkzaam in de betaalde beroepsbevolking, hoewel dit verandert zodra een paar kinderen krijgt. In veel stedelijke gezinnen pendelt de man vaak naar zijn fulltime baan en komt hij laat of alleen in het weekend thuis, omdat hij weinig tijd heeft om met zijn kinderen door te brengen. De vrouw neemt gewoonlijk de verantwoordelijkheid op zich voor de kinderen, het huishoudelijk werk, het beheer van het gezinsbudget en het onderhouden van sociale relaties. In agrarische gebieden op het platteland zijn veel mannen fulltime werkzaam in de maakindustrie. Dergelijke banen bevinden zich meestal in de dichtstbijzijnde stad, die op enige afstand van de familieboerderij kan liggen. Als gevolg hiervan hebben vrouwen vaak de extra verantwoordelijkheid om landbouwactiviteiten te leiden.

(Video) Rondreis Japan | Djoser

Gezinnen hebben de neiging om veel tijd en middelen te investeren in het onderwijs van hun kinderen. Met name moeders zullen zich vaak inzetten om de ideale studieomstandigheden voor hun kind te faciliteren. In zelfstandige familiebedrijven waar genderrollen niet zo duidelijk zijn gedefinieerd, zijn vaders meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Tijdens hun opleiding kunnen ouders betalen voor het bijwonen van het kindten slotte(bekend als 'cram schools') als een manier om hun scores op de gestandaardiseerde toelatingsexamens te verbeteren. Kinderen gaan meestal alleen het huis uit na het huwelijk of om te verhuizen voor werk.

Geslachtsrollen

De Japanse samenleving heeft gedurende het grootste deel van haar geschiedenis traditionele verwachtingen van geslacht en arbeidsverdeling gehad. Vaders waren doorgaans het hoofd van het huishouden en de belangrijkste inkomensverdieners, terwijl moeders verantwoordelijk waren voor het beheer van het huishouden en de opvoeding van kinderen. De Japanse samenleving verschoof om minder door mannen gedomineerd te worden na grondwetswijzigingen na de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen decennia hebben tekorten aan arbeidskrachten en de snel vergrijzende bevolking van het land gevolgen gehad voor gender en arbeid. Hoewel het bijvoorbeeld ooit als ongepast werd beschouwd voor vrouwen om betaald werk te doen, heeft ongeveer de helft (53,3%) van de Japanse vrouwelijke bevolking in de werkende leeftijd een baan, waarbij vrouwen 44,4% van de Japanse beroepsbevolking vertegenwoordigen.8


Het is gebruikelijk dat vrouwen na het vertrek om een ​​kind op te voeden weer aan het werk willen gaan. Uit een onderzoek bleek echter dat hoewel meer dan 77% van de universitair geschoolde vrouwen graag terug wilde keren naar de arbeidsmarkt, slechts 43% erin slaagde een baan te vinden.9Een belangrijke belemmering voor herintrede in het personeelsbestand is dat bedrijven met hoogopgeleide of goedbetaalde functies geen rekening houden met loopbaanonderbrekingen. In vergelijking met mannen zijn vrouwen sterk geconcentreerd in deeltijdwerk en laagbetaald werk, waarbij 44,2% van de werkende vrouwen deeltijds of tijdelijk werkt.10


Het behouden van een baan met huishoudelijke huishoudelijke taken (zoals kinderopvang) is bijzonder moeilijk in eenoudergezinnen. Aangezien gescheiden echtparen moeten beslissen over de voogdij over de kinderen, zijn vrouwen vaak zowel financieel als fysiek verantwoordelijk voor het verlenen van zorg.11Van alle landen in de Verenigde Staten heeft Japan met 85% het hoogste aantal alleenstaande moeders in de beroepsbevolking.12

Vrouwen worden ook meer beïnvloed of beperkt door sociale verwachtingen, stigma's en gedrag. Bepaalde Shintō-opvattingen over zuiverheid leidden er bijvoorbeeld toe dat vrouwen historisch werden uitgesloten van aspecten van het rituele leven (zieShinto in JapaninReligie). Hoewel de uitsluiting grotendeels is beëindigd, is het vrouwen nog steeds verboden deel te nemen aan een aantal contexten die verband houden met Shintō. Vrouwen hebben ook te maken gehad met discriminatie op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, evenals met minimale politieke vertegenwoordiging. De introductie van verschillende wetgeving in het afgelopen decennium was bedoeld om ongelijkheden aan te pakken, hoewel er nog steeds uitdagingen zijn. Traditioneel werd van vrouwen ook verwacht dat ze meer beleefde en formele communicatiestijlen gebruikten die eerbied impliceerden. De laatste decennia spreken jongere generaties Japanse vrouwen echter meer neutraal.

(Video) Family Members in Japanese (formal speech) #shorts

Daten en trouwen

Sommige Japanse jongeren beginnen rond de leeftijd van 15 jaar met daten. De meesten hebben echter niet veel vrije tijd vanwege schoolverplichtingen, en beginnen daarom tijdens de universiteit met daten als ze eind tiener of begin twintig zijn. Paren ontmoeten elkaar vaak via de universiteit, clubs en vrienden. Een populaire praktijk onder sommige jonge volwassenen isgokon,vergelijkbaar met een groepsblind date, waarbij een stel hun vrienden uitnodigt in een restaurant of bar zodat iedereen elkaar kan leren kennen en potentiële partners kan vinden. Sommige mensen wenden zich tot online datingservices, een matchmaker of ‘tussenpersoon’ (nakodo), die meestal een ouder vrouwelijk familielid of een vriend is. Populaire datingactiviteiten zijn onder meer naar cafés gaan, parken of andere recreatieve plaatsen.

De meeste Japanners trouwen als ze achter in de twintig of begin dertig zijn. Bruiloften worden over het algemeen beschouwd als een serieuze gebeurtenis die de hereniging van twee families herdenkt. Er zijn een aantal traditionele gewoonten die betrokken kunnen zijn bij het verlovingsproces en het huwelijk. Tegenwoordig leren de meeste families elkaar kennen tijdens een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de bruiloft. Zowel witte bruiloften in westerse stijl als traditionele Japanse bruiloften op basis van Shintō-praktijken zijn populair. Sommige paren kunnen elementen van beide bevatten. Een stel kan bijvoorbeeld gedurende de dag verschillende outfits aantrekken om bij de stijl te passen, zoals een zwart pak en een witte trouwjurk, of eenmontsuki(combinatie van zwarte broek en jas versierd met familiewapens) en aShiromuku(witte bruiloftkimonoensemble). Veel hotels of trouwzalen in Japan hebben kleine Shintō-heiligdommen om traditionele bruiloften te vergemakkelijken.

Het homohuwelijk is niet legaal in Japan. Er zijn de afgelopen tien jaar echter stappen gezet in de richting van erkenning van relaties tussen personen van hetzelfde geslacht door lokale overheden. Talrijke steden en sommige prefecturen zijn bijvoorbeeld begonnen met het uitgeven van (niet-wettelijk bindende) certificaten die verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht erkennen.13Echtscheiding is enigszins ongewoon en er zijn enige economische druk en sociale stigma's die verband houden met de ontbinding van het huwelijk. Toch is het aantal echtscheidingen de afgelopen decennia gestegen.14

(Video) Japanse keizerlijke familie met uitsterven bedreigd: 'Ik ben voor een nieuw systeem' - RTL NIEUWS

_____________________

1 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

2 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

3 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

4 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

5 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

6 Sugimoto, 2021

(Video) Japan | Nagoya is VERY family-friendly #travel #shorts

7 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

8 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

9Osawa & Kingston, 2015

10 Bureau voor de Statistiek van Japan, 2020

11 Australische ambassade Tokio, 2021a

12 Semuels, 2017

13 McCurry, 2015

(Video) So many matsuri happening in the next few months, stay tuned 👀

14 Semuels, 2017

FAQs

What is the family in Japanese culture? ›

The traditional family unit in Japan consists of a mother, father, and their children. This type of family group is called Kazoku. Traditionally, three-generation households were the norm, with adult children living with their parents and their own husband and kids.

What are 3 main cultural values in Japan? ›

Harmony, order, and self-development are three of the most important values that underlie Japanese social interaction. Basic ideas about self and the nature of human society are drawn from several religious and philosophical traditions.

What are the family issues in Japan? ›

Family-related issues are at the forefront of social challenges facing Japan: women are postponing marriage, the birth rate is falling, the divorce rate rising, teenage girls are dating middle-aged men to earn money to buy luxury goods, young men are finding it difficult to attract wives, and the percentage of the ...

What is the most common family in Japan? ›

There are 2 million people with the surname Satō in Japan, and more than a million for several other names. In Japan, there are 2 million people called Satō, which is the country's most common surname.

What was a basic family value in Japan? ›

One of the core values of Japanese families is respect. All older family members are believed to have more wisdom than their younger counterparts, so they must be respected. There are numerous ways to show respect.

What is most important in Japanese culture? ›

Japan has a beautiful culture where hard work, respect to the elderly and politeness are some of the most important things in life.

What is Japan culture known for? ›

Nonetheless, common themes found throughout Japanese culture include a sense of identity based on social groups and place of birth, a polite and humble style of communication, a pragmatic approach to situations and challenges, as well as an appreciation and enjoyment of artistic activities and forms of entertainment.

What is the most popular Japanese culture? ›

Japanese popular culture includes Japanese cinema, cuisine, television programs, anime, manga, video games, music, and doujinshi, all of which retain older artistic and literary traditions; many of their themes and styles of presentation can be traced to traditional art forms.

Is Japan a masculine or feminine culture? ›

These are commonly referred to as Hofstede's Cultural Dimensions Theory. This article will focus on the masculinity versus femininity dimension of culture, also known as MAS. Countries like the United States, Mexico, China, and Japan are all considered to be masculine.

What is Japan's view on individualism culture and personal relationships? ›

Japan strongly values harmony and is considered a collectivistic nation. Japanese prioritize social harmony and value group goals over individual goals.

What are the social concepts of Japan? ›

Shared Cultural Values of Japan

In Japan, some of the core values are thinking of others, doing your best, not giving up, respecting your elders, knowing your role, and working in a group. These concepts are taught explicitly and implicitly from nursery school into the working world.

What are family obligations in Japan? ›

In a "traditional" Japanese household, the eldest son inherits the household property as well as the responsibility of taking care of his parents as they age. The eldest son is also expected to live with his parents when they grow older.

What are 3 major problems in Japan? ›

10 Biggest Human Rights Challenges in Japan
 • #1. LGBTQ Rights. ...
 • #2. Discrimination against Zainichi Koreans. ...
 • #3. North Korean abduction of Japanese Citizens. ...
 • #4. Buraku Discrimination/Dowa Issue. ...
 • #5. Death Penalty. ...
 • #6. Migrant Worker Rights. ...
 • #7. Children's Education Rights. ...
 • #8. Criminal Justice.

Does Japan have strict parents? ›

While Western parents are more focused on rule compliance and consistency of enforcement, Japanese parents tend to give into rules more and not rely so much on punishment.

How many kids does a typical Japanese family have? ›

Q: Do the Japanese put a cap on how many children they can have? No. The Japanese encourage families to have 2.1 children to keep up with population loss. However, the current average is around 1.4.

How many kids does the average Japanese family have? ›

As a result, the fertility rate in Japan saw its lowest number in 2021 with 1.3 children per woman.

Do Japanese families live together? ›

In western countries, adult children usually become independent and live separately from their parents. But in Japan, many adult children live with their parents until they get married.

What is the marriage culture in Japan? ›

Marriage in Japan is a legal and social institution at the center of the household (ie). Couples are legally married once they have made the change in status on their family registration sheets, without the need for a ceremony.

What is a normal household in Japan? ›

Average Household Size in Japan

Japan had an average household size of 2.25 people in 2021.

What is the average family like in Japan? ›

The average number of members per private household in Japan amounted to 2.22 people as of 2022.

How is respect in Japanese culture? ›

Every where in Japan people bow to show respect to all people. The lower they bow the more respect they have for the person specially if the person is a high official. People bow upon greeting and upon leaving. Respect is highly practiced and regarded in Japan.

What are the unique beliefs of Japan? ›

Shintoism is Japan's indigenous spirituality. It is believed that every living thing in nature (e.g. trees, rocks, flowers, animals - even sounds) contains kami, or gods. Consequently Shinto principles can be seen throughout Japanese culture, where nature and the turning of the seasons are cherished.

Why Japan has a unique culture? ›

Japan has a rich, colorful culture dating back to the country's prehistoric period known as the Jōmon period between 14,000 and 300 BCE. The culture and traditions of Japan are unique because of its island-nation geography as well as its isolation from the outside world during the Tokugawa shogunate regime.

Why is Japanese culture so kind? ›

Why Japanese people are so kind? In general, Japanese people are taught to be thoughtful and respectful to others. They put emphasis on harmony and peaceful relationships, and try to avoid conflicts as much as possible.

What type of culture is Japan? ›

Deeply rooted in Japan's unique Shinto religion and traditional agrarian lifestyle, Japan is a country with a vibrant “matsuri” culture.

Do girls wear jeans in Japan? ›

Shorts, jeans, and camisoles are perfectly fine to wear as long as you don't plan on attending religious sites. While denim isn't a popular fashion choice for those beyond their teen years, black jeans are more acceptable due to their versatile nature.

Are there feminists in Japan? ›

Mainstream feminist activism in Japan has focused on advocating for change in families, workplaces, schools, political institutions, and laws, among many other contexts.

What personal characteristic is very important in Japanese society? ›

Key Traits of Japanese Personalities

These include having a reserved nature, being polite, being punctual, and being hardworking. Being Reserved: It is common for Japanese people to appear reserved, especially in public.

What is Japan's attitude towards foreigners? ›

Cross-national public opinion surveys have shown that many Japanese people are relatively positive about having immigrants in the country, compared with respondents in other countries, saying that it would increase cultural diversity and revitalize society.

What are the social relationships like in Japan? ›

Interactions are intertwined with respect and politeness, and personal space is preserved. Group dynamics are viewed differently too, although on the whole, once one digs a little bit under the surface there are very few differences between Japanese relationships and those found anywhere in the rest of the world.

What are Japan social issues? ›

New societal issues have surfaced amid the pandemic including worsened energy efficiency accompanied by the spread of telework, less exercise under self-curfew, and educational inequality due to IT environment.

What is Japanese culture like today? ›

Modern Japanese Culture: International, adaptive, technology-oriented. Modern Japanese Culture is mainly defined by Western ideologies. With the advancement of technology, Japan has been capitalizing on being one of the leading nations. They prioritize change and are always looking for something different.

What is the Japanese social taboo? ›

When you enter someone's home in Japan, you are expected to take off your shoes. This is connected to the Japanese culture of cleanliness. The outside is seen as dirty, and the inside should be kept clean, so wearing your outdoor shoes indoors is a big taboo.

Do Japanese take care of their parents? ›

To summarize our main findings, we find that the Japanese are more likely to live with (or near) their elderly parents and/or to provide care and attention to them if they expect to receive a bequest from them, which constitutes strong support for the selfish bequest motive or the exchange motive (much stronger than in ...

What is a common law wife in Japan? ›

Definition of common-law marriage in Japan

A common-law marriage, unlike a legal marriage, is a marriage in which the couple is not legally married and is not included in the same family register, but has the same relationship as a married couple.

How do Japanese parents raise their child? ›

Japan is famous for its upbringing based on exceptional principles. In Japan, a child is encouraged to be curious. Children are also encouraged to be a full part of society and to get to know the world from an early age. From an early age, a special relationship between a child and a mother is formed.

What is Japan's weakness? ›

Weaknesses: A decline in birth rate and hike in aging population leads to economic debt. Japan has far too many people for its little island. Most populations congregate in major cities, like Tokyo, because much of the island is inhabitable.

What is Japan's biggest weakness? ›

Despite all this appeal, Japan has one big weakness, it's a large number of menu-minded uncreative citizens. If it's not pre-conceived or set, it cannot be done. It's the menu mind-set. Most people can do a great job, but if it's off the menu for some, watch out.

What is Japan's number one problem? ›

Supply chain issues, rising labor costs, and political issues have highlighted problems with Japan's reliance on China as a base for its manufacturing investments. With a low birthrate and aging population, Japan's social security system is under strain and is suffering from labor shortages.

Does Japan have family values? ›

Family (kazoku) is a foundational part of Japanese society. An individual's identity, reputation, obligations and responsibilities are deeply connected to their family. Japanese family structures have been influenced by Confucian ideas of filial piety and defined hierarchical social relationships over the centuries.

Does Japan have a 1 child law? ›

The Civil Code of Japan expressly and unambiguously provides that, when parents divorce, only one parent may be given parental authority over their child to the complete exclusion of the other parent, either by agreement or by order of the court (Article 819, Japan Civil Code).

Why Japan is the most disciplined country? ›

Japan's culture of discipline and respect means that even with a population of 127 million people, street crime is almost unheard of and drug use miniscule. Being arrested carries huge social stigma in Japan, which serves as a natural crime deterrent.

What do Japanese call their family? ›

Kazoku – “Family” in Japanese.

What are the symbols of family in Japan? ›

A Kamon was created to serve as an unique emblem that represented a family's identity, clearly revealing the family name of its owner. Later, Buke (samurai warriors) and Kuge (the nobility) made use of Kamon, which are classified into some groups according to blood line or historical origin.

What does family name mean in Japan? ›

The family name (known as 'myouji' or 'ue no namae') is inherited patrilineally from one's father and shared with other siblings. It always comes before the given name. The given name (known as 'shita no namae') is chosen at birth as the individual's personal identifier.

What is a Japanese branch family? ›

In addition to real familial relationships, families often adopted as “branch families” people who were not related by blood. This kind of branch family was often in an economically subordinate position: perhaps a family of farm workers who depended on the stem “family” for land and tools.

How do Japanese call their mom? ›

The standard Japanese word for mother is okaasan (お母さん / おかあさん). This word is typically used when speaking to your own mother or talking about somebody else's mom.

What do Japanese parents call their daughter? ›

Musume (娘 / むすめ) is the standard word for daughter in Japanese.

What do people in Japan call their parents? ›

Parents in Japanese are called りょうしん (ryōshin) while father is ちち (chichi) and mother is はは (haha).

What is the Japanese flower for family? ›

The chrysanthemum (kiku) is a symbol of the imperial family and is featured on the Imperial Seal of Japan, Japanese passports, and the 50-yen coin.

What is family symbol? ›

The Family Circle

The family circle symbol represents familial ties and closeness. It's depicted as a circle surrounding a family pictograph, showing a figure of a man, woman, and children.

What is the cutest Japanese name? ›

The most popular Japanese baby girl names
 • 1) Himari (陽葵) Meaning: “good hollyhock”
 • 2) Hina (陽菜) Meaning: “good vegetables, edible greens”
 • 3) Yua (結愛) Meaning: “binding love and affection”
 • 4) Sakura (咲良) Meaning: “cherry blossoms”
 • 5) Ichika (一千花) Meaning: “one thousand flowers”
 • 6) Akari (丹梨) ...
 • 7) Sara (冴咲) ...
 • 8) Yui (佑泉)

Do Japanese inherit their mothers last name? ›

In general, no. The Japanese family registry is based on an inherently patriarchal system of inheritance, and wives join their husband's family registry upon marriage, with the children being listed thereon. That's in general, in the majority of cases.

What is powerful Japanese last names? ›

Japanese Surnames Based on Traits, Personality, and Characteristics
 • Aikawa - Means "sympathizing with the river"
 • Bushida - Means "warrior way"
 • Daigo - Means "enlightenment"
 • Fukumoto - Means "blessed"
 • Gushiken - Means "strong-willed"
 • Kaneko - Translates to "golden child"
 • Kubo - Means "protect"
Oct 5, 2021

What are the five Japanese families? ›

The five houses are Konoe, Takatsukasa, Kujō, Ichijō, and Nijō, which were established during the split of the Fujiwara Hokke.

What are Japanese inheritance traditions? ›

When there are no children but the decedent has surviving parents, the spouse will receive ⅔ of the inheritance while the parents receive ⅓. Lastly, if the decedent has no children or parents surviving but has siblings, then the spouse will receive ¾ of the inheritance while the siblings receive the remaining ¼.

What is the most powerful clan in Japan? ›

The Fujiwara clan is one of the oldest and most powerful families in all of Japanese history. From the Nara through the Heian Period, this one family had an unshakable amount of power. Member of the Fujiwara clan created laws, often married in to the imperial family and literally wrote Japanese history.

Videos

1. Surviving Your First Hour In Japan
(Lisa and Josh)
2. Parking Space Sized Family Home
(NEVER TOO SMALL)
3. WHEN YOU ARE A MEXICAN IN JAPAN 🇯🇵 PART 1
(GO JAPAN)
4. This Home Grows With His Family From Wabi-Sabi Principles
(Simple Dwelling)
5. How to call "parents" in Japanese👨‍👩‍👧🇯🇵 #shorts
(StudyIn Daily Japanese)
6. Days of the Week in Japanese 🇯🇵 #shorts
(NihongoDekita with Sayaka)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 23/09/2023

Views: 5916

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.