Codeformattering beheersen in Visual Studio: een beginnershandleiding (2023)

😅

Waarom ging de ontwikkelaar failliet na het gebruik van de codeopmaakfunctie van Visual Studio?
Omdat hij steeds onnodige witruimte toevoegde en extra moest betalen voor het overschrijden van zijn regellimiet!

Welkom bij "Mastering Code Formatting in Visual Studio: een beginnershandleiding"! In de wereld van softwareontwikkeling schrijft clean andgoed georganiseerdcode is essentieel. De wegcode isgeformatteerdspeelt een cruciale rol in codeleesbaarheid,onderhoudbaarheid, Ensamenwerkingonder ontwikkelaars.

In deze beginnershandleiding gaan we dieper in op de krachtige functies vanVisuele studioen ontdek hoe zij u kunnen helpenmeesterde kunst van het formatteren van codes. Of je nu een beginnende ontwikkelaar bent of iemand die zijn vaardigheden wil verbeteren, deze gids biedt je de kennis en tools die je nodig hebt om code te schrijven die niet alleenfunctioneelmaar ookvisueel aantrekkelijk.

Ontdek het belang van volgencodeerstandaardenen leer hoe het moetopmaakinstellingen aanpassenin Visual Studio om overeen te komen met uw favoriete codeerstijl. Ontdek de ingebouwde functies zoalsautomatisch formatteren,automatische inspringing, EnIntelliSenseen zie hoe ze uw codeerproces stroomlijnen.

We laten u ook kennismaken met populaire code-opmaakextensies zoalsMooierEnCode opschonen, waarmee u uw codeopmaakmogelijkheden verder kunt verbeteren. Ontgrendel de geheimen vanconsistente afstand,inspringen, Enplaatsing van de beugeldie bijdragen aan codehelderheidEnonderhoudbaarheid.

Ga met ons mee op deze reis om de kracht van codeopmaak in Visual Studio te ontsluiten. Aan het einde van deze handleiding beschikt u over de vaardigheden om uw code om te zetten in eenmeesterwerkvan helderheid en elegantie. Laten we erin duiken en beginnen aan het pad naarbeheersencode opmaak in Visual Studio!

 • Overzicht van codeformattering
 • Codeerstandaarden begrijpen
 • Visual Studio en Code-opmaak
 • Opmaakregels aanpassen in Visual Studio
 • Werken met codestijlregels
 • Visual Studio-extensies gebruiken voor het formatteren van codes
 • Best practices voor het formatteren van codes
 • Veel Gestelde Vragen
 • Belangrijke openbaarmaking: we zijn trotse partners van een aantal tools die in deze gids worden genoemd. Als u op een affiliate-link klikt en vervolgens een aankoop doet, verdienen wij een kleine commissie zonder extra kosten voor u (u betaalt niets extra). Voor meer informatie, lees onzegelieerde openbaarmaking.

  Overzicht van codeformattering

  In de wereld van programmeren is de manier waarop u uw code presenteert net zo belangrijk als de logica en functionaliteit die het met zich meebrengt. Dit is waar code-opmaak in het spel komt.Code-opmaakverwijst naar de manier waarop uw code is geschreven en georganiseerd, inclusief aspecten zoals inspringing, regeleinden, spatiëring en plaatsing van accolades, onder andere. Het gaat erom uw code netjes, leesbaar en consistent te maken.

  Codeopmaak speelt om verschillende redenen een cruciale rol bij softwareontwikkeling:

  1. Leesbaarheid: Goed opgemaakte code is gemakkelijker te lezen en te begrijpen. Het stelt ontwikkelaars in staat om snel door de code te scannen en de stroom en logica ervan te begrijpen. Dit is vooral belangrijk wanneer u in een team werkt waar meerdere mensen dezelfde codebase moeten begrijpen en eraan moeten werken.
  2. Onderhoudbaarheid: Code-opmaak verbetert de onderhoudbaarheid van de code. Wanneer code netjes is georganiseerd en een consistente stijl volgt, is het gemakkelijker om fouten op te sporen, problemen op te lossen en updates of wijzigingen aan te brengen.
  3. Samenwerking: Consistente codeopmaak helpt in samenwerkingsomgevingen. Het zorgt ervoor dat iedereen in het team elkaars code gemakkelijk kan lezen en begrijpen, wat leidt tot efficiëntere samenwerking en minder tijd besteed aan het ontcijferen van slecht opgemaakte code.

  Visual Studio is een krachtige geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Microsoft. Het wordt veel gebruikt door ontwikkelaars over de hele wereld om applicaties te bouwen voor web, mobiel, desktop, gaming en meer. Het ondersteunt meerdere programmeertalen, waaronder C#, VB.NET, C++ en F#.

  Een van de opvallende kenmerken van Visual Studio is de robuuste set tools voor het bewerken en debuggen van code, inclusief een uitgebreide reeks functies voor het formatteren van codes. Deze functies maken het voor ontwikkelaars gemakkelijker om schone, goed georganiseerde code te schrijven, waardoor de leesbaarheid en onderhoudbaarheid worden verbeterd. In de volgende secties gaan we dieper in op hoe u de codeopmaakfuncties van Visual Studio kunt gebruiken om betere code te schrijven.

  Codeformattering beheersen in Visual Studio: een beginnershandleiding (1)

  De codeopmaakfuncties van Visual Studio stellen ontwikkelaars in staat hun code om te zetten in een elegant meesterwerk. Het is alsof u een bekwame artiest aan uw zijde heeft, die ervoor zorgt dat elke lijn, elke inkeping en elke beugel perfect is geplaatst.

  Bill Poorten

  Directeur & Microsoft
  Microsoft

  Codeerstandaarden begrijpen

  Codeerstandaarden, ook wel codeerconventies genoemd, zijn een reeks richtlijnen voor het schrijven van code. Deze richtlijnen behandelen verschillende aspecten van het schrijven van code, zoals naamgevingsconventies, inspringstijl, gebruik van opmerkingen en meer. Het doel van coderingsstandaarden is ervoor te zorgen dat de code gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te onderhouden is.

  Codeerstandaarden kunnen variëren tussen verschillende programmeertalen, organisaties en zelfs individuele projecten. Ze delen echter allemaal het gemeenschappelijke doel om de kwaliteit van de code te verbeteren.

  Verschillende aspecten van codeformattering

  Inspringen: Inspringen verwijst naar het consistente gebruik van spaties of tabs aan het begin van elke regel om het niveau van nesting aan te geven. Een juiste inspringing verbetert de leesbaarheid van de code en helpt de structuur van de code te visualiseren.Voorbeeld:

  if (voorwaarde){ // Codeblok voor (int i = 0; i < 10; i++) { // Genest codeblok // ... }}

  Lijnonderbrekingen: Regeleinden worden gebruikt om verschillende delen van code te scheiden, zoals statements, declaraties of blokken. Ze verbeteren de leesbaarheid van code door visuele scheiding te creëren tussen logische code-eenheden.Voorbeeld:

  int x = 10;int y = 20;int som = x + y;

  Spatiëring: Spatiëring verwijst naar het consistente gebruik van spaties rond operatoren, haakjes, accolades en andere symbolen. De juiste spatiëring verbetert de leesbaarheid van de code en maakt het gemakkelijker om onderscheid te maken tussen verschillende elementen.Voorbeeld:

  int resultaat = (a + b) * c;

  Plaatsing van beugels: De plaatsing van accolades ({}) is een belangrijk aspect van codeopmaak. Het bepaalt hoe codeblokken visueel worden georganiseerd en helpt de leesbaarheid van de code te behouden.Voorbeeld:

  if (voorwaarde){ // Codeblok}else{ // Codeblok}

  Naamgevingsconventies: Naamgevingsconventies bepalen hoe variabelen, functies, klassen en andere code-elementen worden genoemd. Het volgen van consistente naamgevingsconventies verbetert de leesbaarheid van de code en maakt de codebase samenhangender.Voorbeeld:

  int numberOfStudents;string studentName;

  Opmerkingen: Opmerkingen worden gebruikt om verklarende opmerkingen of documentatie aan de code toe te voegen. Correct geformatteerde opmerkingen maken de code begrijpelijker en helpen andere ontwikkelaars het doel en de functionaliteit van specifieke codesecties te begrijpen.Voorbeeld:

  // Deze methode berekent de som van twee getallenpublic int CalculateSum(int a, int b){ // ...}

  Door zich te houden aan standaarden voor codeopmaak en gebruik te maken van de ingebouwde functies en extensies van Visual Studio, kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun code goed georganiseerd, gemakkelijk te lezen en te onderhouden is. Consistente werkwijzen voor het formatteren van codes verbeteren de samenwerking binnen teams, verminderen de inspanningen voor het beoordelen van code en verbeteren de algehele kwaliteit van de software.

  Belang van het volgen van codeernormen in een teamproject

  Codeerstandaarden volgenis om verschillende redenen bijzonder belangrijk in een teamproject:

  1. Samenhang: Codeerstandaarden zorgen ervoor dat alle teamleden op een consistente manier code schrijven. Consistentie maakt de codebase gemakkelijker te lezen, te begrijpen en te onderhouden. Wanneer ontwikkelaars code snel kunnen begrijpen en er doorheen kunnen navigeren, verbetert dit de samenwerking en vermindert het fouten.
  2. Leesbaarheid en onderhoudbaarheid: Codeerstandaarden leggen de nadruk op schone en leesbare code. Goed geformatteerde en georganiseerde code vermindert dubbelzinnigheid en maakt het gemakkelijker om de codebase in de loop van de tijd te debuggen, aan te passen en te verbeteren. Het promoot code die gemakkelijker te testen, te herstructureren en problemen op te lossen is.
  3. Efficiëntie van codebeoordeling: Wanneer teamleden zich houden aan coderingsnormen, worden codebeoordelingen efficiënter. Recensenten kunnen zich concentreren op architectonische en ontwerpaspecten van een hoger niveau, in plaats van verstrikt te raken in opmaak of inconsistenties in de naamgeving. Het bespaart tijd en zorgt ervoor dat codereviews productief zijn en gericht op de juiste aspecten.
  4. Codebase-consistentie: In een teamproject kunnen verschillende ontwikkelaars aan verschillende delen van de codebase werken. Codeerstandaarden bieden richtlijnen om ervoor te zorgen dat de codebase een consistente stijl en structuur behoudt. Dit bevordert de begrijpelijkheid van de codebase en minimaliseert verwarring wanneer teamleden aan onbekende delen van de code moeten werken.

  Gemeenschappelijke codeerstandaarden voor populaire talen

  Codeerstandaarden kunnen variëren tussen programmeertalen, organisaties en projecten. Hier zijn enkele algemene coderingsstandaarden voor populaire talen:

  • C#: De C#-coderingsconventies van Microsoft zijn een algemeen gevolgde standaard voor C#-ontwikkeling. Het bevat richtlijnen voor naamgevingsconventies (PascalCase voor methoden, camelCase voor variabelen), inspringing (4 spaties), gebruik van accolades ({}) voor besturingsstructuren, en meer.
  • javascript: De Airbnb JavaScript Style Guide is een populaire coderingsstandaard voor JavaScript-ontwikkeling. Het behandelt naamgevingsconventies, inspringen (2 spaties of 4 spaties), het gebruik van puntkomma's, de syntaxis van pijlfuncties en andere best practices.
  • Python: De Python-gemeenschap volgt de PEP 8-stijlgids. Het behandelt naamgevingsconventies (snake_case), inspringing (4 spaties), lijnlengtelimieten en andere aspecten van Python-codestijl.

  Het is belangrijk op te merken dat coderingsstandaarden kunnen worden aangepast op basis van de specifieke behoeften en voorkeuren van een team of project. De sleutel is om een ​​reeks richtlijnen vast te stellen en ervoor te zorgen dat alle teamleden deze tijdens het ontwikkelingsproces consequent volgen.

  Visual Studio en Code-opmaak

  Visual Studio, een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Microsoft, zit boordevol functies die het formatteren van code een fluitje van een cent maken. Deze functies helpen u niet alleen om schone, goed georganiseerde code te schrijven, maar zorgen er ook voor dat uw code voldoet aan de codeerstandaarden die u voor uw project hebt ingesteld. Hier volgt een overzicht van enkele van de belangrijkste functies voor het formatteren van codes in Visual Studio:

  Automatische opmaak en automatische inspringing: De automatische opmaakfunctie van Visual Studio past automatisch de opmaak van uw code aan terwijl u deze typt of plakt. Dit omvat de juiste inspringing, regeleinden, spatiëring en uitlijning van code-elementen. Automatische inspringing zorgt voor een consistente en visueel aantrekkelijke codestructuur door codeblokken automatisch uit te lijnen op basis van hun nestniveau.Voorbeeld:

  if (voorwaarde){ for (int i = 0; i < 10; i++) { // Codeblok }}

  IntelliSense begrijpen en gebruiken: IntelliSense is een krachtige functie voor codeaanvulling en codesuggestie in Visual Studio. Het biedt contextbewuste suggesties, codefragmenten, parameterinformatie en snelle documentatie terwijl u aan het coderen bent. IntelliSense helpt sneller code te schrijven, vermindert de kans op syntaxisfouten en geeft informatie over beschikbare leden en hun gebruik.Voorbeeld:

  // IntelliSense-suggestie voor een methodstring-bericht = GetStringFromUser();// IntelliSense-parameter infoCalculateSum(int a, int b) { ... }int result = CalculateSum(5, 10); // IntelliSense toont parameterinfo voor 'a' en 'b'

  IntelliSenseis een hulpmiddel voor het aanvullen van codes met een aantal functies: Lijstleden, Parameterinfo, Snelle info en Compleet woord. Deze functies helpen u meer te weten te komen over de code die u gebruikt, de parameters die u typt bij te houden en aanroepen toe te voegen aan eigenschappen en methoden met slechts een paar toetsaanslagen.

  • Lijst leden: Er verschijnt een lijst met alle geldige leden van een type of naamruimte.
  • Parameterinfo: Hiermee worden de namen van parameters in methoden en functies weergegeven, zodat u gemakkelijker kunt zien wat u moet invoeren.
  • Snelle informatie: Plaats de muisaanwijzer op een identificatiecode in uw code en IntelliSense geeft een korte beschrijving van het type en de functie weer.
  • Compleet woord: hiermee wordt het woord dat u typt automatisch aangevuld met de meest waarschijnlijke optie.

  Snelkoppelingen voor het formatteren van codes: Visual Studio biedt verschillende snelkoppelingen om snel codeblokken of specifieke secties op te maken. U kunt bijvoorbeeld deCtrl+K, Ctrl+Dsnelkoppeling om het hele document of de geselecteerde code op te maken. Evenzo,Ctrl+K, Ctrl+Fformatteert het geselecteerde codeblok. Deze sneltoetsen bieden een snelle manier om consistente opmaak toe te passen zonder door menu's te hoeven navigeren.

  Slim inspringen: De slimme functie voor inspringen van Visual Studio past automatisch de inspringing van coderegels aan op basis van de omliggende context. Het zorgt voor een juiste uitlijning en inspringing van code-elementen binnen een blok, waardoor de code leesbaarder wordt.Voorbeeld:

  public void DisplayNames(Lijst namen){ foreach (var naam in namen) { Console.WriteLine(naam); }}

  De codeopmaakfuncties van Visual Studio stroomlijnen het codeerproces, verbeteren de codeconsistentie en verbeteren de leesbaarheid van de code.

  Herinneren, de sleutel tot effectieve code-opmaak in Visual Studio is het begrijpen en optimaal benutten van deze functies. Door gebruik te maken van automatische formattering, automatische inspringing en IntelliSense kunt u schonere, consistentere code schrijven en een efficiëntere en productievere ontwikkelaar worden.

  💡

  Door gebruik te maken van automatische opmaak, automatische inspringing en IntelliSense kunnen ontwikkelaars code efficiënter schrijven en schone, goed opgemaakte code produceren die voldoet aan de codeerstandaarden.

  Opmaakregels aanpassen in Visual Studio

  Visual Studio biedt een hoge mate van maatwerk als het gaat om codeopmaak. U kunt de opmaakinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren of aan de coderingsstandaarden van uw team of project. Zo kunt u de opmaakregels in Visual Studio aanpassen:

  1. Opmaakinstellingen aanpassen: U kunt de algemene opmaakinstellingen aanpassen via het dialoogvenster Opties. Ga naarHulpmiddelen>Opties>Teksteditor> [Taal] >Opmaak. Hier kunt u uw voorkeuren definiëren voor verschillende opmaakopties, zoals inspringen, nieuwe regels, spatiëring en terugloop.
  2. Taalspecifieke opmaakopties instellen: Met Visual Studio kunt u opmaakopties instellen voor specifieke programmeertalen. Dit kan met name handig zijn als u met meerdere talen werkt die verschillende coderingsconventies hebben. Ga naar om taalspecifieke opmaakopties in te stellenHulpmiddelen>Opties>Teksteditor> [Selecteer de taal] >Opmaak. Vervolgens kunt u de opmaakinstellingen voor die specifieke taal aanpassen.
  3. Aangepaste opmaakstijlen opslaan en toepassen: Nadat u de opmaakinstellingen naar wens heeft aangepast, kunt u deze instellingen opslaan als een aangepaste opmaakstijl. Hierdoor kunt u eenvoudig dezelfde opmaakstijl toepassen op verschillende projecten of deze delen met uw team. Ga naar om uw opmaakinstellingen op te slaanHulpmiddelen>Instellingen importeren en exporteren. Kiezen "Exporteer geselecteerde omgevingsinstellingen" en zorg ervoor dat u alle instellingen selecteert onder deTeksteditor> [Taal] >Opmaak categorie.

  Herinneren, is consistentie de sleutel tot effectieve codeopmaak. Nadat u uw opmaakregels heeft gedefinieerd, moet u ervoor zorgen dat u deze consequent toepast op uw gehele codebase. Dit maakt uw code gemakkelijker te lezen en te begrijpen en helpt veelvoorkomende codeerfouten te voorkomen.

  Werken met codestijlregels

  Naast opmaak biedt Visual Studio ook een reeks codestijlregels die u kunnen helpen schonere, meer consistente code te schrijven. Deze regels hebben betrekking op verschillende aspecten van codeerstijl, zoals naamgevingsconventies, het gebruik van var versus expliciete typen en meer. Zo kunt u werken met codestijlregels in Visual Studio:

  1. Codestijlregels begrijpen en toepassen: Codestijlregels worden per taal gedefinieerd in Visual Studio. U kunt deze regels bekijken en wijzigen via het dialoogvenster Opties (Hulpmiddelen>Opties>Teksteditor> [Taal] >Code Stijl). Elke regel heeft een voorkeur en een ernst, die bepalen hoe de regel moet worden toegepast en hoe overtredingen van de regel moeten worden aangegeven.
  2. Ernstniveaus configureren voor codestijlregels: De ernst van een codestijlregel bepaalt hoe Visual Studio reageert wanneer de regel wordt overtreden. Er zijn vier ernstniveaus: Alleen refactoring, Suggestie, Waarschuwing en Fout. U kunt het ernstniveau van een regel configureren via het dialoogvenster Opties (Hulpmiddelen>Opties>Teksteditor> [Taal] >Code Stijl). Hogere ernstniveaus (Waarschuwing en Fout) zorgen ervoor dat uw code wordt onderstreept in de editor en kunnen zelfs uw build onderbreken als u de optie "Behandel waarschuwingen als fouten" hebt ingeschakeld.
  3. Regels onderdrukken en handhaven: Als er een specifieke codestijlregel is die u niet wilt volgen, kunt u deze onderdrukken via het dialoogvenster Opties. Stel de ernst eenvoudig in op "Geen", en Visual Studio stopt met het afdwingen van de regel. Omgekeerd, als er een regel is die u strikt wilt afdwingen, kunt u de ernst ervan instellen op "Fout". Dit zorgt ervoor dat Visual Studio elke overtreding van de regel behandelt als een buildfout.

  Voorbeeld: Om een ​​specifieke regelovertreding te onderdrukken, kunt u de#pragma waarschuwing uitschakelenrichtlijn gevolgd door de regel-ID. Hiermee worden waarschuwingen met betrekking tot die regel in het opgegeven codeblok onderdrukt.

  #pragma waarschuwing IDE1006 uitschakelen // Overtreding van de naamgevingsregelpublic int myVariable;#pragma waarschuwing herstel IDE1006 // Overtreding van de naamgevingsregel

  Aan de andere kant, om een ​​regel af te dwingen die niet standaard is ingeschakeld, kunt u deze inschakelen in het dialoogvenster Opties of via een .editorconfig-bestand. Dit zorgt ervoor dat de opgegeven regel wordt gecontroleerd en afgedwongen in uw code.

  Werken met codestijlregels in Visual Studio bevordert consistentie en onderhoudbaarheid in uw codebase. Het helpt bij het afdwingen van best practices en verbetert de leesbaarheid, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om de code te begrijpen en ermee te werken.xtensions voor codeopmaak

  Visual Studio-extensies gebruiken voor het formatteren van codes

  Visual Studio biedt een reeks extensies die de mogelijkheden voor codeopmaak verbeteren en een meer aangepaste codeerervaring mogelijk maken. Hier volgt een inleiding tot enkele populaire extensies voor het formatteren van codes en hoe u deze installeert en gebruikt:

  Mooier: Prettier is een veelgebruikt hulpmiddel voor het formatteren van codes dat meerdere programmeertalen ondersteunt, waaronderjavascript,TypScript,HTML,CSS, en meer. Het dwingt een consistente codestijl af door uw code te ontleden en opnieuw af te drukken met zijn eigen set regels. Prettier zorgt ervoor dat codeopmaak automatisch wordt toegepast en consistent is in uw gehele codebase.

  • Om de Prettier-extensie te installeren, gaat u naar Extensies in Visual Studio (Ctrl+Shift+X), zoeken "mooier - Code formatter", en klik op "Installeren".
  • Na installatie kunt u een document opmaken door met de rechtermuisknop in de teksteditor te klikken en "Document opmaken met..." > "Prettier - Codeformatter".

  Code opschonen: Code Cleanup is een extensie die automatisch codeopmaak en opschoonacties toepast op uw code. Hiermee kunt u een reeks regels en acties definiëren die moeten worden uitgevoerd, zoals het verwijderen van ongebruikte gebruiksrichtlijnen, sorteergebruiken, opmaakcode en meer. Code Cleanup is zeer aanpasbaar en kan worden geconfigureerd om automatisch te worden uitgevoerd bij opslaan of handmatig te worden aangeroepen.

  • Om de Code Cleanup-extensie te installeren, gaat u naar Extensies in Visual Studio (Ctrl+Shift+X), zoeken "Code opschonen", en klik op "Installeren".
  • Configureer de Code Cleanup-opties door naarHulpmiddelen>Opties>Code opschonen. Selecteer de gewenste regels en acties die moeten worden uitgevoerd tijdens het opschonen van de code.

  Verfraaien: Beautify is een extensie die zich richt op code-opmaak voor webontwikkelingstalen zoalsHTML,CSS,javascript, EnJSON. Het zorgt voor een consistente en esthetisch aantrekkelijke code-opmaak in deze talen.

  • Om de Beautify-extensie te installeren, gaat u naar Extensies in Visual Studio (Ctrl+Shift+X), zoeken "Verfraaien", en klik op "Installeren".
  • Gebruik de extensie door met de rechtermuisknop te klikken in de teksteditor en "Document opmaken met..." > "Verfraaien".

  Deze extensies bieden extra codeopmaakmogelijkheden naast de ingebouwde functies van Visual Studio. Hiermee kunt u de opmaak automatiseren, consistente codestijlen afdwingen en met specifieke talen of bestandstypen werken.

  Opmerking: Het is belangrijk om de documentatie en instellingen van elke extensie te bekijken om de functionaliteit ervan te begrijpen en deze aan uw behoeften aan te passen. Bovendien kunnen extensies hun eigen specifieke vereisten en compatibiliteit met verschillende versies van Visual Studio hebben.

  💡

  Door gebruik te maken van deze extensies voor codeopmaak, kunt u de leesbaarheid van code verbeteren, consistente opmaakstandaarden afdwingen en de samenwerking binnen uw ontwikkelingsteam verbeteren.

  Best practices voor het formatteren van codes

  Als het gaat om het formatteren van code, is het aannemen van goede gewoonten en het volgen van best practices essentieel voor het schrijven van schone, leesbare en onderhoudbare code. Hier volgen enkele praktische tips om te overwegen:

  Consistent gebruik van spaties, inkepingen en accolades: Consistentie is de sleutel als het gaat om codeopmaak. Gebruik een consistent aantal spaties of tabs voor inspringen, lijn code-elementen verticaal uit om de leesbaarheid te verbeteren en volg een consistente stijl voor het plaatsen van accolades (bijvoorbeeld op een nieuwe regel of aan het einde van de voorgaande regel).Voorbeeld:

  if (voorwaarde){ // Codeblok}else{ // Codeblok}

  Overmatige lijnlengte vermijden: Beperk de lengte van regels tot een redelijk aantal tekens (bijv. 80-120 tekens per regel) om de leesbaarheid van de code te verbeteren. Als een regel de limiet overschrijdt, overweeg dan om deze op te splitsen in meerdere regels of om de juiste lijnvoortzettingstechnieken te gebruiken.

  Commentaar en documentatie: voeg opmerkingen toe om complexe logica, algoritmen of niet voor de hand liggende codesecties uit te leggen. Gebruik opmerkingen om context te bieden, het doel van functies of klassen te beschrijven en eventuele implementatiedetails te verduidelijken. Overweeg daarnaast om de juiste documentatie op te nemen, zoals XML-documentatie voor methoden, om een ​​uitgebreid begrip van uw code te bieden.Voorbeeld:

  // Bereken de som van twee getallenpublic int CalculateSum(int a, int b){ // Valideer invoerparameters // ... // Voer de somberekening uit int sum = a + b; // Retourneer de som van het resultaat;}

  Naamgevingsconventies: Volg consistente naamgevingsconventies voor variabelen, functies, klassen en andere code-elementen. Gebruik beschrijvende en betekenisvolle namen die het doel en de functionaliteit van de code overbrengen. Overweeg om camelCase of PascalCase te gebruiken voor variabelen en methoden, en volg alle taalspecifieke naamgevingsconventies of coderingsstandaarden.Voorbeeld:

  int studentCount;string studentName;public void CalculateAverageGrade(){ // Codelogica}

  Formatteringstools en IDE-functies: Maak gebruik van de ingebouwde opmaaktools en -functies van uw IDE, zoals de automatische opmaak en codeopruimingsmogelijkheden van Visual Studio. Deze tools kunnen helpen bij het automatiseren van het formatteren van uw code volgens de gedefinieerde standaarden en het verbeteren van de consistentie.

  💡

  Door u aan deze best practices te houden, kunt u ervoor zorgen dat uw code goed gestructureerd, leesbaar en gemakkelijk te onderhouden is. Consistente opmaak, correct gebruik van opmerkingen en documentatie en naleving van naamgevingsconventies dragen bij aan de kwaliteit van de code en bevorderen de samenwerking binnen ontwikkelteams.

  Veel codeerplezier!🙌

  Veel Gestelde Vragen

  Wat is codeformattering?

  Code-opmaak verwijst naar de praktijk van het organiseren en structureren van code op een consistente en visueel aantrekkelijke manier. Het omvat het toepassen van regels en conventies om de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en samenwerking tussen ontwikkelaars te verbeteren.

  Waarom is codeopmaak belangrijk?

  Codeopmaak is om verschillende redenen belangrijk:

  • Het verbetert de leesbaarheid van de code, waardoor het gemakkelijker te begrijpen en te onderhouden is.
  • Het bevordert consistentie binnen een codebase, vooral in teamprojecten.
  • Het verkleint de kans op syntaxisfouten en veelvoorkomende codeerfouten.
  • Het verbetert codebeoordelingsprocessen door zich te concentreren op aspecten van een hoger niveau in plaats van inconsistenties te formatteren.

  Kan ik de codeopmaak aanpassen in Visual Studio?

  Ja, Visual Studio biedt opties om de codeopmaak aan te passen. U kunt opmaakinstellingen aanpassen, taalspecifieke opties instellen en zelfs aangepaste opmaakstijlen opslaan en toepassen. Met deze aanpassingsopties kunt u de codeopmaak afstemmen op uw voorkeursstijl of projectvereisten.

  Zijn er extensies voor codeopmaak beschikbaar voor Visual Studio?

  Ja, er zijn verschillende extensies voor codeopmaak beschikbaar voor Visual Studio. Populaire extensies zijn Prettier, Code Cleanup, Beautify en nog veel meer. Deze extensies bieden extra opmaakmogelijkheden, ondersteuning voor specifieke talen en de mogelijkheid om codeopmaakprocessen te automatiseren.

  Laten we je kennis testen!
  Interactieve quiz

  Schrijf u vandaag nog in voor deze Visual Studio-cursus!🐱‍🏍

  FAQs

  Is visual code good for beginners? ›

  While marketing primarily to professional programmers, VS Code is an excellent editor for students and other learner just getting started with HTML and CSS. This course focuses mainly on those students and learners who in the beginner to intermediate stages of learning to code with HTML, CSS, and JavaScript.

  How long does it take to learn Microsoft Visual Studio? ›

  How Long Does It Take to Learn Visual Studio? If you have some programming experience and have used at least a code editor before, you can learn Visual Studio in one to two months. This assumes that you are using Visual Studio regularly in your daily development work.

  How difficult is Visual Basic? ›

  It is easy to learn and does not require you to memorize difficult commands like other programming languages. In this course, you will learn how to write Windows applications and programs using the Visual Basic programming language and the Visual Basic development environment.

  How do I use Visual Studio Code effectively? ›

  Video outline
  1. Open a folder. File > Open Folder (Ctrl+K Ctrl+O)
  2. File Explorer. View > Explorer (Ctrl+Shift+E)
  3. Search view. View > Search (Ctrl+Shift+F)
  4. Source Control. View > Source Control (SCM) (Ctrl+Shift+G)
  5. View > Run (Ctrl+Shift+D)
  6. Extensions view. View > Extensions (Ctrl+Shift+X)
  7. Open the Command Palette. ...
  8. Output panel.

  What's the difference between Visual Studio and Visual Studio Code? ›

  Visual Studio is an Integrated Development Environment, also known as an IDE. Visual Studio Code is a code editor. A developer can easily edit their code. VS is slower when it comes to performing across different platforms.

  How many hours does it take to learn Visual Basic? ›

  The time it takes for most learners to gain a solid understanding of VBA falls somewhere within the range of one to eight weeks. While this number depends on many factors, most learners who devote several solid weeks to working with VBA will be able to write basic code.

  What code should I learn first as a beginner? ›

  Python is always recommended if you're looking for an easy and even fun programming language to learn first. Rather than having to jump into strict syntax rules, Python reads like English and is simple to understand for someone who's new to programming.

  Is Visual Basic a skill? ›

  Visual Basic is a programming language that provides a foundation for building applications. Whether you're learning to code for a new job or advance your career, it can be a valuable ability.

  How difficult is it to learn C#? ›

  Is C# hard to learn? The learning curve for C# is relatively low when compared to more complex languages like Java, although it's not quite as simple to learn as Python, the ultimate programming language for those who are brand new to the field.

  How much time do I need to learn C#? ›

  It will take you about two to three months to learn the basics of C#, assuming you devote an hour or so a day to learning. You may learn C# quicker if you study part-time or full-time.

  What coding language is Microsoft Visual Studio? ›

  Visual Studio offers powerful HTML, CSS, JavaScript, and JSON editors. Tap into the power of LESS, and Sass, use PHP, Python, or C# with ASP.NET. All the popular languages are supported and you can move between languages and project types with ease.

  Do people still program in Visual Basic? ›

  Back in the early '90s, Visual Basic was considered cutting-edge because it was one of the first languages to use a more readable syntax. Nowadays, while it isn't the newest programming language, it's still used today by companies worldwide.

  How do I write fast code in Visual Studio? ›

  Shortcut your way to faster coding in Visual Studio Code
  1. Delete the current line: Ctrl + Shift+ K. ...
  2. Select current line: Ctrl + L. ...
  3. Select current word: Ctrl + D. ...
  4. Move line: Alt + Up/Down. ...
  5. Indent/outdent line: Ctrl + ([/]) ...
  6. Select all occurrences of a variable: Ctrl + D && Alt + Enter. ...
  7. Automatic import: Ctrl + I.
  Jan 6, 2023

  How do I format code in Visual Studio? ›

  To format a specific section of code in Visual Studio, first select the text you want to format. Then press 'Ctrl+K, Ctrl+F' on Windows or 'Cmd+K, Cmd+F' on macOS. This will reformat the selected section according to the indentation and language rules.

  What is the purpose of using Visual Studio Code? ›

  Visual Studio Code is a streamlined code editor with support for development operations like debugging, task running, and version control. It aims to provide just the tools a developer needs for a quick code-build-debug cycle and leaves more complex workflows to fuller featured IDEs, such as Visual Studio IDE.

  Is Visual Studio Code worth using? ›

  Its integrated Terminal support makes it easy to use and test multiple projects at the same time. Pros: Visual Studio Code is a freeware, fully functional, source source-code editor. With its great plugin support, you can use it do develop in many programming languages: Python, Java, C#, SQL, etc.

  Is Visual Studio Code better than Python? ›

  Although Python has many IDEs and code editors, PyCharm and VS Code have remained favorites among developers over time. Both PyCharm and VS Code are excellent Python code editors. However, while PyCharm is an IDE, VS Code is a code editor that, through extensions, offers a similar experience to an IDE.

  Can I write Python in Visual Studio? ›

  Visual Studio provides a first-class Python editor, including syntax coloring, autocomplete across all your code and libraries, code formatting, signature help, refactoring, linting, and type hints.

  What should I learn after Visual Basic? ›

  Suppose you've already learned VBA and are interested in studying other related skills. In that case, you may consider learning SQL or Power BI. SQL is a popular programming language for communicating with relational databases. Power BI is a business intelligence tool used for data analysis and visualization.

  Can I learn VBA in 2 days? ›

  If you want to, you can learn excel VBA in one week, by spending an hour each day. With some extra time for practicing. However, I would recommend doing it a bit slower, say 2-3 videos a day, with lots of coding practice.

  Can I learn VBA in 3 months? ›

  If you want, you can learn VBA in just one week by spending many hours in one day practising. But if you're going to study a bit slowly, it will take 2 months to learn and start writing codes. Some even take 1 year to become advance in Microsoft VBA.

  What is the hardest programming language to learn? ›

  Malbolge. This language is so hard that it has to be set aside in its own paragraph. Malbolge is by far the hardest programming language to learn, which can be seen from the fact that it took no less than two years to finish writing the first Malbolge code.

  What is the easiest type of code to learn? ›

  If you're new to the world of programming, Python is the best coding language to start with. It's a beginner-friendly code with a simplified syntax, using fewer lines than other coding languages, making it easy to read, understand, and use.

  How much should I code a day as a beginner? ›

  It is very hard to estimate how many hours you should code each day. Some people suggest to keep it short and sweet. 15 minutes is good enough. On the other side of the spectrum, I've also heard people got into the development field within a year or so by coding 9 or 10 hours a day.

  Is Visual Basic low level programming? ›

  The Microsoft® Visual Basic® programming language is a high-level programming language for the Microsoft .

  Why is Visual Basic easy? ›

  Visual Basic features and characteristics

  The visual environment is characterized by a drag-and-drop feature which allows programmers to build a user interface that is easy to use, even for developers with minimum experience.

  What language is Visual Basic most like? ›

  Top Alternatives to Visual Basic
  • Python. Python is a general purpose programming language created by Guido Van Rossum. ...
  • JavaScript. JavaScript is most known as the scripting language for Web pages, but used in. ...
  • MATLAB. ...
  • Visual Studio. ...
  • Java. ...
  • VBScript. ...
  • PowerShell. ...
  • HTML5.

  What are the hardest topics in C#? ›

  In C#, the hardest feature is easily generic covariance and contravariance. Go here, scroll down and read the blog posts one by one from bottom to top. Make sure you understand every word of it, in particular all the examples. Warning: your brain will hurt.

  Am I too old to learn C#? ›

  Coding is a skill that can be learned at any age. Many people who learn to code later in life go on to have successful tech careers.

  Can I learn C# in a week? ›

  Basically in a week you can start writing code.” If you're new to programming, you can certainly start with C#, but the language isn't what's important – understanding the fundamentals is essential, and it shouldn't take you long to master the key concepts.

  How much harder is C# than Python? ›

  If you're wondering if C# is easier than Python, the answer is yes: the learning experience of Python is easier, though we have to admit that it's really not bad for C# either. Python also has lots of libraries that make coding a lot easier because you're not doing it from scratch.

  Should I learn C before C#? ›

  C Because C is the most basic language among these 3. C++ is the upgraded version of C, so you can learn C++ more efficiently and understand much better if you learnt C before it. As far as I know, C# is like a combination of C++ and Java, but C# is a very complex language. So it might be best to start with C.

  Is it worth learning C# in 2023? ›

  Conclusion: Learn C# in 2023

  C# is a well-designed language in high demand in top software companies around the world. Deciding to invest in mastering C# can be one of the best career decision you can make in 2023.

  Is Visual Studio Code like Python? ›

  Visual Studio Code is a free source code editor that fully supports Python and useful features such as real-time collaboration. It's highly customizable to support your classroom the way you like to teach.

  Is Visual Studio A compiler or interpreter? ›

  Compiled programming language

  your program will run. In this circumstance, C++ is a compiled language, Visual Studio is the compiler and Windows is the OS; such brief progress is as below: Write C++ codes in Visual Studio and press F5. Visual Studio then translates .

  Is Microsoft Visual C++ the same as Visual Studio? ›

  Microsoft Visual C++ is available as part of Visual Studio, Microsoft's integrated development environment (IDE). A powerful code editor, Visual Studio provides many useful functions for navigating large codebases; within Visual Studio, Visual C++itself consists of a C++ compiler and a set of C++ libraries and tools.

  Should I learn Visual Basic or C#? ›

  Solution 2. When you will go for a job in Programming then C# will be the better choice. If you first want to learn then VB could be the better choice - it depends on what is better readable for you. In both cases : what you have to learn is not the programming-language - what you have to learn is the use of the .

  What companies use Visual Basic programming? ›

  Customers of VB.NET
  CustomersEmployee RangeCountry
  Amphenol Corporation10,000+United States
  Martinrea International10,000+Canada
  Draegerwerk AG & Co KGaA10,000+Germany
  GlobalLogic10,000+United States
  6 more rows

  Is Visual Basic faster than Python? ›

  It's way slower. Python is an interpreted language, which basically means that each line of code is being compiled to machine code every time it is executed. VB is a compiled language, which means that the entire code is compiled into machine code just once and then executed every time you run the application.

  What is the fastest coding program? ›

  Conclusion. C++ is the fastest programming language. It is a compiled language with a broad variety of applications that is simple to learn. C++ was the clear winner, with Java and Python coming in second and third, respectively.

  Which simplest programming language is always the easiest to program with? ›

  Given Python's simplicity and versatility, many new coders consider it to be the easiest programming language to learn. Its syntax is purposely similar to the English language, which makes code writing feel more intuitive.

  Is Visual Basic a hard programming language? ›

  Although learning VBA is considered to be easier than other programming languages, it still can be difficult for some to work with this language's more advanced features.

  What are the disadvantages of Visual Studio? ›

  Pros and Cons

  "The only con to Visual studio is its User interface as it becomes very boring to code on an interface which has no plugins and drag and drops options."

  Is VS Code good for Python beginners? ›

  Visual Studio Code is a free source code editor that fully supports Python and useful features such as real-time collaboration.

  Should I learn C# or Visual Basic? ›

  VB.NET is an object-oriented language, which means it treats everything like an object. It is not a case-sensitive language as in the case of C++ and Java. This makes VB.NET a clear winner in the race between VB.NET vs C# popularity.

  Can beginners use Visual Studio? ›

  Visual Studio provides a first-class Git and GitHub experience. Features like authentication, cloning, and creating new repositories are built into Visual Studio making it very easy to get started with Git and GitHub.

  Is it better to code in C or Python? ›

  Python is a more robust programming language compared to C as it has strong memory management schemes. The C programming language is mostly used for the development of hardware applications. The number of built-in functions in C are very limited. There are a lot of built-in functions in Python.

  Should a beginner start with Python or Java? ›

  If you're just beginning to learn how to code, you might want to start by learning Python because many people learn it faster. It's simple and more concise, while Java has more lines of complex code.

  What should I start coding Python with? ›

  To start programming, you need an operating system (OS). Python is cross-platform and will work on Windows, macOS, and Linux. It is mostly a matter of personal preferences when it comes to choosing an operating system.

  Is Visual Basic Dead? ›

  We do not plan to extend Visual Basic to new workloads. We will continue to invest in the experience in Visual Studio and interop with C#, especially in core VB scenarios such as Windows Forms and libraries."

  Which is easier Visual Basic or C#? ›

  C# is the C family, and it is evolved from C. So it possesses all the features of Java, Python, C++, and several other languages. VB is much like standard English, so it is easy to learn. For example, it uses words like AND, whereas other languages use symbols like &.

  Should I learn anything before C#? ›

  Basic knowledge of C, C++, or Java just to have a slight understanding of the syntax of C#.

  What is Visual Studio best for? ›

  Visual Studio is a powerful developer tool that you can use to complete the entire development cycle in one place. It is a comprehensive integrated development environment (IDE) that you can use to write, edit, debug, and build code, and then deploy your app.

  What languages can you code in Visual Studio? ›

  Visual Studio offers powerful HTML, CSS, JavaScript, and JSON editors. Tap into the power of LESS, and Sass, use PHP, Python, or C# with ASP.NET. All the popular languages are supported and you can move between languages and project types with ease.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Carlyn Walter

  Last Updated: 10/09/2023

  Views: 5285

  Rating: 5 / 5 (70 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Carlyn Walter

  Birthday: 1996-01-03

  Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

  Phone: +8501809515404

  Job: Manufacturing Technician

  Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

  Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.